Firma Oferta handlowa
Oferta

WYKONUJEMY:

 • pomiary zapylenia w środowisku pracy: pył całkowity i respirabilny
 • pomiary hałasu i dobór ochronników słuchu
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • pomiary wibracji
 • pomiary mikroklimatu
 • pomiary stężeń substancji szkodliwych
 • Świadczymy usługi doradcze w zakresie BHP (szkolenia okresowe, specjalistyczne, ocena ryzyka zawodowego)
 • Wykonujemy dokumentację sanitarną według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (wymagane instrukcje, karty itp.)
 • Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną specjalistycznego wyposażenia i sprzętu BHP
 • Prowadzimy pełny serwis usług w zakresie projektowania i wykonawstwa zabezpieczeń na stanowisku pracy
 • Wykonujemy inne specjalistyczne usługi w zakresie remontu i wykonawstwa maszyn i urządzeń