Firma Akredytacja
Akredytacja

W 2010 roku firma Ekomiar Laboratorium Sp. z o.o. uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

CERTYFIKAT LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 1235 jest potwierdzeniem posiadanych kompetencji i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 -" Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz wymagań PCA.

Certyfikat